Akcijos „Pirk Philadelphia ir laimėk rengimo sąlygos:

  1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
    1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.
    1. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius  UAB „Totem promo“ toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.
  1. DUOMENŲ TVARKYMAS
    1.  Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
  1.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu 8 627 37545 ar el. paštu loterija@totem.lt

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

                         Brūkšninis kodas                                            Prekė

U432211                                      Švž.sūr.gam.PHILADELPH,jel.175
U432990                                        Švž.sūr.gam.PHILAD.be lakt.150
U432992                                       Švž.sūr.gam.PHILADELPH.light,1
U432993                                     Švž.sūr.gam.PHILADELPH,žol,125
U432996                                     Tep.miš.PHILADELPH.Milka,175g
U43299C                                    Šv.sūr.gam.PHILADELP.česn.125g
V28113Q                                     Švž.sūr.gam.PHILADELP.ori.200g